Du kan enkelt melde deg inn i OL Gaula ved å trykke på denne og følge instruksene på NIF sine sider.

Dersom du har noen spørsmål om innmelding, kontakt Hanna Øian på hannafoian@gmail.com.