OL Gaula har flere kart på de ulike tettstedene i Gauldalen. De nyeste kartene er på Langmyra og på Fremo, og utsnitt fra disse er vist under.

Langmyra

Vi har kart på Langmyra, et fint område sør-øst for Vassfjellet. Dette er et klassisk trønderterreng med lange myrer både oppover og nedover. Om vinteren går det skiløyper i dette området.

Fremo

Vi har også kart på Fremo. Terrenget er flatt og preget av dødisgroper etter siste istid. Dette gjør at området er lettløpt, men teknisk krevende.